کتاب و انتشارات

در این بخش در مورد کتابهای تازه منتشر شده می خوانید…

نام کتاب: احیای هویت (مجموعه سخنرانی های رهبر شهید)
تهیه و تنظیم: مرکز فرهنگی نویسندگان افغانستان
تعداد صفحات: ۱۱۶ صفحه
ناشر و سال نشر: سراج، ۱۳۷۳ خورشیدی
جای نشر: ؟؟

نام کتاب: استاد مزاری پس از شهادت
نویسنده: محمد سرور صداقت کلفگانی
تعداد صفحات: ۷۴ صفحه
ناشر و سال نشر: علوی، ۱۳۸۰ خورشیدی
جای نشر: تهران

نام کتاب: تبر و باغ گل سرخ (سوگ سروده هایی برای شهید عبدالعلی مزاری)
به کوشش: سلمان علی زکی و علی اکبر شریفی
تعداد صفحات: ۱۵۷ صفحه
ناشر و سال نشر: معصومین، ۱۳۸۸ خورشیدی
جای نشر: قم، ایران 

نام کتاب: چراغ راه؛ سخنرانی ها و مصاحبه های برگزیده از رهبر شهید بابه مزاری
گردآورنده: رضا ضیایی
تعداد صفحات: ۴۰۸ صفحه
ناشر و سال نشر: بنیاد رهبر شهید بابه مزاری، نمایندگی اروپا، ۲۰۰۹ میلادی
جای نشر: سویدن

نام کتاب: خاطرات سیاسی شهید مزاری به وسیله خودش
گرد آورنده: حاجی مصطفی محمدی
تعداد صفحات: ۴۳۷ صفحه
ناشر و سال نشر: مرکز تهیه و نشر آثار شهید مزاری
جای نشر: ؟؟

نام کتاب: زنده تر از تو، کسی نیست
به کوشش: حمزه واعظی
تعداد صفحات: ۱۹۶ صفحه
ناشر و سال نشر: کمسیون فرهنگی هفته نامه وحدت، ۱۳۷۸ خورشیدی
جای نشر: ؟؟

نام کتاب: سخنانی از پیشوای شهید
به کوشش: ارزگانی و رویش
تعداد صفحات: ۳۰۱ صفحه
ناشر و سال نشر: کانون فرهنگی رهبر شهید-اسلام آباد، ۱۳۷۴ خورشیدی
جای نشر: اسلام آباد

نام کتاب: شهید مزاری ـ سلسله سخنرانی های آیت الله واعظ زاده بهسودی در سالیادهای آن شهید از ۱۳۹۰ ـ ۱۳۹۴ خورشیدی.
سخنران: آیت الله واعظ زاده بهسودی
تعداد صفحات: ۱۰۴ صفحه
ناشر و سال نشر: دفتر نشر آثار واعظ زاده بهسودی با همکاری معاونت فرهنگی مدرسه، ۱۳۹۷ خورشیدی
جای نشر: کابل

نام کتاب: فریاد عدالت، مجموعه مصاحبه های استاد مزاری دبیر کل حزب وحدت در سالهای ۱۳۷۱ ـ ۱۳۷۲ خورشیدی
به کوشش: عبدالله غفاری لعلی
تعداد صفحات: ۳۶۳ صفحه
ناشر و سال نشر: موسسه فرهنگی ـ تحقیقاتی و آموزشی شهید سجادی، ۱۳۷۳ خورشیدی
جای نشر: قم، ایران

نام کتاب: مرثیه آفتاب، سوگ سروده هایی در هجر رهبر شهید عبدالعلی مزاری
به کوشش: محمود جعفری
تعداد صفحات: ۱۰۸ صفحه
ناشر و سال نشر: باران، ۱۳۸۸ خورشیدی
جای نشر: کابل

نام کتاب: مزاری نامه
نویسنده: مرتضی بهبودی
تعداد صفحات: ۹۸ صفحه
ناشر و سال نشر: مرکز تحقیقاتی رایانه‌ای قائمیه اصفهان، ۱۳۹۲ خورشیدی
جای نشر: ؟؟

نام کتاب: مزاری و بازخوانی هویت گم شده
پدید آورنده: سرور جوادی
تعداد صفحات: ۹۴ صفحه
ناشر و سال نشر: علما، دانشجویان و مهاجرین مقیم مشهد، ؟؟
جای نشر: ؟؟ ؛ مشهد (گرفته شده از تکثیر کنندگان، چون مردم مشهد بوده احتمالا از مشهد نشر شده باشد)

نام کتاب: مصاحبه چاپ نشده استاد شهید در سال ۱۳۶۵ خورشیدی
به کوشش: اعضای دفتر مجله حبل الله
تعداد صفحات: ۷۰ صفحه
ناشر و سال نشر: مجله حبل الله، ؟؟
جای نشر: ؟؟

نام کتاب: منشور برادر، مجموعه سخنرانی ها، مصاحبه ها، پیام ها و ملاقات های دبیر کل حزب وحدت اسلامی افغانستان استاد شهید عبدالعلی مزاری
به کوشش: مرکز فرهنگی ـ اجتماعی سراج
تعداد صفحات: ۴۸۸ صفحه
ناشر و سال نشر: سراج، چاپ دوم ۱۳۸۶ خورشیدی
جای نشر: ؟؟

نام کتاب: هجرت خورشید، مجموعه اشعاری از شعرای معاصر افغانستانی در رثای رهبر شهید مزاری
به کوشش: رهروان راه استاد شهید مزاری بخش بهسود
تعداد صفحات: ۶۲ صفحه
ناشر و سال نشر: ؟؟، ۱۳۷۴ خورشیدی
جای نشر: ؟؟