سخنرانی های استاد عبدالعلی مزاری

استاد مزاری - راه حل مشکل افغانستان

بابه مزاری در ارتباط به حل مشکل افغانستان

Dubbed in English

افغان ها در جنگ، سیاست و مدیریت

سخنرانی استاد مزاری در دانشگاه کابل که نقش مردم افغانستان را در جنگ و و سیاست «مدیریت» شرح می دهد.

Dubbed in English

اشرف غنی، رییس جمهور سابق افغانستان

پیام اشرف غنی، رییس جمهور سابق افغانستان، به مناسبت بیستمین سالروز شهادت استاد عبدالعلی مزاری.

Dubbed in English

صحبت های افراد و اشخاص دیگر در مورد عبدالعلی مزاری

گلبدین حکمتیار

سخنرانی گلبدین حکمتیار در مورد شخصیت استاد مزاری در مراسم دومین سالیاد شهادت او در مزار شریف.

منبع ویدیو: به زودی مشخص می شود

Dubbed in English

هاتف مختار

هاتف مختار رئیس مرکز بین‌المللی مطالعات استراتژیک گروه طالبان است

منبع ویدیو: چینل یوتوپ مختار لشکری بنام کاکتوس

Dubbed in English

اشرف غنی، رییس جمهور سابق افغانستان

پیام اشرف غنی، رییس جمهور سابق افغانستان، به مناسبت بیست ششمین سالروز شهادت استاد عبدالعلی مزاری.

داکتر نجیب الله، رییس جمهور سابق افغانستان

داکتر نجیب الله رییس جمهور سابق افغانستان وضعیت زندگی هزاره ها را در جامعه افغانستان شرح می دهد.

Dubbed in English