سخنرانی های استاد عبدالعلی مزاری

عنوان، نام

شرح ویدیو

عنوان، نام

شرح ویدیو

استاد مزاری - راه حل مشکل افغانستان

بابه مزاری در ارتباط به حل مشکل افغانستان

صحبت های افراد و اشخاص دیگر در مورد عبدالعلی مزاری

سخنرانی گلبدین حکمتیار

سخنرانی گلبدین حکمتیار در مورد شخصیت استاد مزاری در مراسم دومین سالیاد شهادت او در مزار شریف.

منبع ویدیو: به زودی مشخص می شود

داکتر نجیب الله، رییس جمهور سابق افغانستان

داکتر نجیب الله رییس جمهور سابق افغانستان وضعیت زندگی هزاره ها را در جامعه افغانستان شرح می دهد.

هاتف مختار

هاتف مختار رئیس مرکز بین‌المللی مطالعات استراتژیک گروه طالبان است

منبع ویدیو: چینل یوتوپ مختار لشکری بنام کاکتوس